VZP přispívá na pobyt na LT

Stejně jako minulý rok i v letošním roce podporuje VZP děti ve zdravém životním stylu, a proto přispívá 1000 Kč na pobyt na letním táboře. Vyžádejte si při nástupu na tábor potvrzení o platbě a my vám ho rádi na počkání vystavíme. K tomuto potvrzení přiložte kopii výpisu z účtu, ze kterého byl poplatek placen. Pokladní doklad i ústřižek z poštovní poukázky jsou také platnými doklady, na základě kterých vám bude příspěvek proplacen.

Zdroj: http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/at-se-deti-vice-hybou-vzp-nabizi-1-000-kc-na-tabor