Postup pro přijetí dítěte na letní tábor

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ FORMULÁŘE JSOU ULOŽENY V SEKCI "KE STAŽENÍ"!

Před táborem nám odešlete:

- přihlášku na LT zašlete emailem nascenovanou, vyplněnou a podepsanou na naši adresu jk.trest@ seznam.cz, nebo poštou na naši adresu Bedřicha Smetany 339, Třešť 589 01

- platbu za pobyt v plné výši  převodem  -na číslo účtu č.ú: 221903211/0300, nejpozději 2měsíce před nástupem na tábor

Na tábor přivezte:

- vyplněný dotazník rodičů

- bezinfekčnost účastníka – podepisují zákonní zástupci dětí v den nástupu na tábor, že nepřišly do styku s infekcí (pokud má dítě zdravotní problémy nebo přišlo do styku s infekcí 14 dní před táborem, je v pravomoci zřizovatele nepřevzít jej pro pobyt na tábor, stejně tak se nepřijímají děti, u kterých jsou při příjmu nalezeny vši)

- potvrzení lékaře (ne starší než 1 rok, můžete použít potvrzení ze školy v přírodě)

- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny nebo stačí ofocená kopie

Podmínky pro přijetí:

- Vaše dítě je povinno dodržovat táborový řád, zdravotní a hygienická pravidla, nařízení hlavního vedoucího a zdravotníka LT a svého oddílového vedoucího

- na táboře je zakázáno dětem do 18-let požívat alkoholické nápoje, kouřit a požívat jakékoliv omamné látky; v případě porušení táborového řádu je pravomocí hlavního vedoucího ukončit účastníkovi pobyt na táboře bez vrácení poplatku za tábor

- NEDÁVEJTE DĚTEM MOBILNÍ TELEFON – v případě nutnosti voláme my Vám. Pokud potřebujete s dítětem hovořit (v nutných případech), volejte na číslo hlavního vedoucího

- nedoporučujeme brát s sebou na tábor šperky, elektroniku - počítače, tablety ap., neručíme za jejich ztrátu ani poškození

- NÁVŠTĚVY RODIČŮ na táboře jsou možné při 14-ti denním pobytu jen ve stanovený termín sobota od 14 - 18h v polovině tábora, u týdenního pobytu návštěvy rodičů nejsou

- rozhodne-li se zákonný zástupce dítěte ukončit pobyt dítěte na táboře, poplatek mu nebude vrácen

NEZBYTNÉ VYBAVENÍ DÍTĚTE NA TÁBOR:

Kvalitní spací pytel do extrému – 10°C i více a velkou deku, nepromokavá teplejší bunda, oblečení volnější z přírodních materiálů. Nejlépe treková obuv – pohodlná a nepromokavá, ne úplně nová (puchýře) a holínky nebo chapsy pro jízdu na koni. Ostatní věci – viz příloha „Co si má vzít dítě na tábor“. Podepsané věci u menších dětí – pokud je odloží, většinou si je nepoznají a nehlásí se k nim.

BEZPEČNOSTÍ PŘILBA pro jízdu na koni – možnost zapůjčení (je v ceně LT), ale doporučujeme z hygienických důvodů přilbu vlastní.

POŘADATEL LT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ZTRÁTY ANI POŠKOZENÍ VĚCÍ!

Upozornění: Účastníci se pohybují celý den v přírodě a ve stáji, přichází tak do kontaktu s prašným prostředím, senem, slámou - prosíme o zvážení účasti alergiků, písemný souhlas ošetřujícího lékaře je nutný!

 

 

                       Letní tábor Řídelov