Podmínky přijetí na letní tábor

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ FORMULÁŘE JSOU ULOŽENY V SEKCI "KE STAŽENÍ"!

Podmínky pro přijetí a pobyt dítěte na LT Hříbata v Řídelově:

Před táborem nám odešlete:

- přihlášku na LT zaslat vytištěnou poštou na naši adresu s kopií dokladu o zaplacení

- platbu za pobyt v plné výši (na adresu složenkou nebo na číslo účtu převodem)

Na tábor přivezte:

- své dítko :-)

- vyplněný dotazník rodičů

- bezinfekčnost účastníka – podepisují zákonní zástupci dětí v den nástupu na tábor, že nepřišly do styku s infekcí (pokud má dítě zdravotní problémy nebo přišlo do styku s infekcí 14 dní před táborem, je v pravomoci zřizovatele nepřevzít jej pro pobyt na tábor, stejně tak se nepřijímají děti, u kterých jsou při příjmu nalezeny vši)

- potvrzení lékaře (ne starší než 3 měsíce)

- vyplněný formulář pro zmocnění táborového zdravotníka při nutnosti ošetření dítěte ve zdravotnickém centru

- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (nebo stačí ofocená kopie)

Další podmínky:

- každý účastník je povinen dodržovat táborový řád, zdravotní a hygienická pravidla, nařízení hlavního vedoucího a zdravotníka LT a svého oddílového vedoucího

- na táboře je zakázáno dětem do 18-let požívat alkoholické nápoje, kouřit a požívat jakékoliv omamné látky; v případě porušení táborového řádu a zákazu (viz. dříve), je pravomocí hlavního vedoucího ukončit účastníkovi pobyt na táboře bez vrácení poplatku za tábor

- návštěvy rodičů na táboře jsou možné jen ve stanovený termín (neděle v polovině tábora při 14-ti denním pobytu, u týdenního pobytu návštěvy rodičů nejsou)

- rozhodne-li se zákonný zástupce dítěte ukončit pobyt dítěte na táboře, poplatek mu nebude vrácen

Vybavení dítěte pro pobyt:

Kvalitní spací pytel do extrému – 10°C i více, nepromokavá teplejší bunda, oblečení volnější z přírodních materiálů. Nejlépe treková obuv – pohodlná a nepromokavá, ne úplně nová (puchýře) a holínky nebo chapsy pro jízdu na koni. Ostatní věci – viz příloha „Co si má vzít dítě na tábor“. Podepsané věci u menších dětí – pokud je odloží, většinou si je nepoznají a nehlásí se k nim.

Bezpečnostní přilba pro jízdu na koni – možnost zapůjčení (je v ceně LT), ale doporučujeme z hygienických důvodů přilbu vlastní.

Věci, které dětem na tábor nedávejte:

- cenné předměty, magnetofony, rádia, prsteny apod. - na základně nemáme trezor na jejich případnou úschovu

POŘADATEL LT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ZTRÁTY ANI POŠKOZENÍ VĚCÍ!

- ZÁKAZ DRŽENÍ MOBILNÍHO TELEFONU PO DOBU TÁBORA – v případě nutnosti voláme my Vám. Pokud potřebujete s dítětem hovořit (v nutných případech), volejte na číslo hlavního vedoucího.

Upozornění: Účastníci se pohybují celý den v přírodě a ve stáji, přichází tak do kontaktu s prašným prostředím, senem, slámou - prosíme o zvážení účasti alergiků, písemný souhlas ošetřujícího lékaře je nutný!