Jezdecký kroužek

Přihlašte své děti do Jezdeckého kroužku! 

Proč?

Pobyt dětí u koní má vliv na jejich fyzickou i psychickou kondici. Děti se aktivně pohybují v přírodě a jízdou na koni upevňují správné držení těla, zlepšují koordinaci a fyzickou zdatnost. Děti získají přirozený respekt k autoritě, jakou je pro ně kůň, naučí se v jeho blízkosti být v klidu a aktivně trénují soustředěnost a empatii. Učí se překonávat překážky, řešit problémy a být trpělivé. 

Zřizovatel Jezdeckého kroužku, tedy Jezdecký klub Třešť, má mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi a koňmi. Vedoucími kroužku jsou licentovaní cvičitelé a specialisti v oblasti chovu koní. Při práci s dětmi u koní se v první řadě dbá zvýšené pozornosti na bezpečnost, aby se minimalizovala jakákoli rizika.

Co bude náplní kroužku?

V kroužku se děti vedle jízdy na koni přírodou a jezdeckými výcviky budou učit i dalším činnostem, s chovem koní spojeným. Každá "hodina" bude věnována jinému okruhu. Děti se budou učit o krmení koní, čištění a péči o koně, péči o stáj a boxy. Součástí činnosti dětí je i péče o sedlový materiál a další postroje. Činnost bude vždy uzpůsobena podle momentálního počasí. Naplánované jsou pro děti výlety do přírody a další atraktivní zážitky. 

Kromě koní se v areálu nachází i další domácí a hospodářská zvířata, se kterými budou děti v kontaktu.

Kde bude kroužek probíhat?

Jezdecký kroužek bude v areálu JK Třešť v Třešti "V Zátiší" - lokalitě rozprostírající se vedle ulice V Klínarce. Areál se nachází v těsné blízkosti hlavního vlakového nádraží Třešť. V areálu se nachází stáje, sedlovna, klubovna a šatna s kamny, jízdárna a výběhy.

Pro koho je kroužek?

Přihlásit se můžou děti školou povinné - tedy děti od 6 do 15 let bez ohledu na předchozí zkušenosti. Mohou tedy docházet děti naprosto nezkušené i ty zkušenější.

V jaký termín?

Jezdecký kroužek startuje v pátek 1.9.2017 a bude probíhat každý pátek od 16 do 19.00 hod.

Jaká je cena?

Poplatek za dítě je 500 Kč měsíčně nebo 1500 Kč čtvrtletně na náš účet. 

Jak se přihlásit?

Pod tímto textem je ke stažení přihláška, kterou vyplněnou odešlete na adresu JK Třešť, B. Smetany 339, 589 01 Třešť nebo odešlete na e-mail jk.trest@seznam.cz. Při nástupu dítěte na kroužek ji poté doneste vytištěnou s originálním podpisem.

 

 

Autorkou fotografií je Jana Jančová. Všechna práva jsou vyhrazena. 

 

Soubory ke stažení: 
Galerie: