Vítejte na stránkách Jezdeckého klubu Třešť

Jsme občanské sdružení dětí a mládeže, nezisková organizace, zaměřená na činnost s dětmi a mládeží, věnujeme se tématice chovu a ošetřování koní, jezdectví a turistice s koňmi, pořádání letního tábora.

Činnost s dětmi a mládeží probíhá každý pátek za dohledu cvičitelů a proškolených vedoucích.  Kroužek začíná přivedením koní z výběhu, ošetřením koní před výcvikem, samotný výcvik probíhá buď na jízdárně nebo v terénu, následuje ošetření koní po výcviku a večerní krmení koní a úklid jezdeckých potřeb a klubovny.

Jednou do měsíce probíhá teoretická výuka týkající se základů ošetřování koní, chovu koní, teoretické výuky jezdeckého sportu a příprava na ZZVJ. Mezi další činnosti dětského oddílu patří například literární a fotografické soutěže, znalostní kvízy. V letních měsících pořádáme víkendová soustřední s koňmi v Řídelově, kde mohou děti své vědomosti uplatnit, a také rozšířit. Vstup do stáje umožňujeme i těm, kteří si přijdou koníky „jen pohladit“. Další důležitou informací je, že členové klubu jsou automaticky po odevzdání řádně vyplněné klubové přihlášky pojištěni u Kooperativy, a.s. na úraz způsobený v důsledku jízdy na koni nebo činností ve stáji.

Pokud člen zvládne praktické i teoretické základy, může složit zkoušky ze základního výcviku (přístupné pro děti od 12-ti let) a získá tak licenci opravňující účast na jezdeckých závodech. Už několik let se pravidelně účastníme jezdeckých soutěží (drezurních a parkurových) v kraji Vysočina. Členky našeho klubu se mohou pochlubit mnoha umístěními a kvalitními výkony.

Titulní

 

Mezi nejvýznamnější úspěchy patří:

 • Rok 2004: Páté místo na OM ve skocích dětí na pony – Simona Krupilová a Loty
 • Rok 2005: Třetí místo na OM ve skocích dětí na pony - Tereza Pospíchalová a Loty
 • Rok 2006: Zlatá medaile z OM juniorů v drezuře – Jana Cvachová a Lord
 • Rok 2008: Stříbrná medaile z OM dětí v drezuře – Aneta Betinská a Sally
  Čtvrté 
  místo na OM dětí v drezuře – Eva Šebestová a Taje
  Čtvrté místo na 
  OM juniorů ve skocích – Simona Pittnerová a Taje
 • Rok 2009: Šesté místo na OM juniorů v drezuře – Simona Pittnerová a Lord
 • Rok 2010: Šesté místo na OM juniorů v drezuře – Eva Šebestová a Dajána
  Sedmé 
  místo na OM juniorů v drezuře - Klára Štorkanová a Sally
 • Rok 2011: Stříbrná medaile z OM v drezuře v kategorii mladých jezdců - Simona Pittnerová a Taje
  Bronzová medaile z 
  OM v drezuře v kategorii mladších juniorů Aneta Betinská a Lord
  Čtvrté místo na 
  OM v kategorii starších juniorů - Eva Šebestová a Dajána
 • Rok 2012: Stříbrná medaile z OM v drezuře v kategorii junioři - Kateřina Nováková a Taje
  Bronzová medaile z OM v drezuře v kategorii junioři - Klára Štorkanová a Tajči
 • Rok 2012: Třetí místo z OM v drezuře v kategorii senioři - Zbyněk Herkner a Tajči
 • Rok 2016: 1.místo z OM v drezuře v kategorii dětí na pony - Nikola Adámková a Lotus Dragon
 • Rok 2016: 2.místo z OM ve skocích na styl v kategorii dětí na pony - Nikola Adámková a Lotus Dragon
 • Rok 2017: 4.místo z Om v drezuře v kategorii dětí na pony - Nikola Adámková a Lotus Dragon
   

Zázemí

V areálu „V Zátiší“ máme k dispozici klubovnu, šatnu s uzamykatelnými skříňkami, k výcviku hliněnou - osvětlenou jízdárnu se skokovým materiálem, výběhy a pastviny pro koně. K vyjížďkám je okolí Třeště přímo stvořené – okolí přírodní rezervace Špičák, Pramen Dyje a další kouzelná místa Vysočiny. Pro víkendová soustředění a letní tábor je využívána základna LT v Řídelově.