Vítejte na stránkách Jezdeckého klubu Třešť

Jsme spolek, zaměřený na činnost především s dětmi a mládeží. Provozujeme dětský jezdecký kroužek a pořádáme letní dětský tábor s koňmi pro širokou veřejnost s koňmi. Věnujeme se jezdectví, účastníme se drezúrních a parkurových závodů a soustředění. Sdružujeme občany se stejným zaměřením

Zázemí

V areálu „V Zátiší“ máme k dispozici klubovnu, šatnu, k výcviku - osvětlenou jízdárnu se skokovým materiálem, výběhy a pastviny pro koně. K vyjížďkám je okolí Třeště přímo stvořené – okolí přírodní rezervace Špičák, Pramen Dyje a další kouzelná místa Vysočiny. Pro víkendová soustředění a letní tábor je využívána základna LT v Řídelově.

                           Nikola Adámková s Lotus Dragonem

                                                                                                   foto Jana Jančová

       Mezi naše úspěchy patří:


 • 2019: 1.místo OM v drezuře v kategorii dětí na pony, účast na MČR v družstvech za Vysočinu, 12.místo MČR drezura pony - Nikola Adámková a Lotus Dragon,
 •           1.místo OM dětí na velkých koních - Nikola Adámková - Bucefalos
 • 2018: 1.místo z OM v drezuře v kategorii dětí na pony - Nikola Adámková a Lotus Dragon, účast na MČR v družstvech za Vysočinu
 • 2017:4.místo z OM v drezuře v kategorii dětí na pony - Nikola Adámková a Lotus Dragon
 • 2016: 2.místo z OM ve skocích na styl v kategorii dětí na pony - Nikola Adámková a Lotus Dragon
 • 2016: 1.místo z OM v drezuře v kategorii dětí na pony - Nikola Adámková a Lotus Dragon
 • 2012: Třetí místo z OM v drezuře v kategorii senioři - Zbyněk Herkner a Tajči
  Čtvrté 
  místo na OM dětí v drezuře – Eva Šebestová a Taje
  Čtvrté místo na 
  OM juniorů ve skocích – Simona Pittnerová a Taje
 • R012: Stříbrná medaile z OM v drezuře v kategorii junioři - Kateřina Nováková a Taje
  Bronzová medaile z OM v drezuře v kategorii junioři - Klára Štorkanová a Tajči
 • 2011: Stříbrná medaile z OM v drezuře v kategorii mladých jezdců - Simona Pittnerová a Taje
  Bronzová medaile z 
  OM v drezuře v kategorii mladších juniorů Aneta Betinská a Lord
  Čtvrté místo na 
  OM v kategorii starších juniorů - Eva Šebestová a Dajána
   
 • 2010: Šesté místo na OM juniorů v drezuře – Eva Šebestová a Dajána
  Sedmé 
  místo na OM juniorů v drezuře - Klára Štorkanová a Sally
 • 2009: Šesté místo na OM juniorů v drezuře – Simona Pittnerová a Lord
 • 2008: Stříbrná medaile z OM dětí v drezuře – Aneta Betinská a Sally
 • 2006: Zlatá medaile z OM juniorů v drezuře – Jana Cvachová a Lord
 • 2005: Třetí místo na OM ve skocích dětí na pony - Tereza Pospíchalová a Loty

Rok 2004: Páté místo na OM ve skocích dětí na pony – Simona Krupilová a Loty

 


   Jsme partneři projektu

 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOČINĚ

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/00132,

 který je spolufinancován Evropskou unií

 Cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových

 organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a

 vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a

 mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti:

 polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a

 badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k

 propojování formálního a neformálního vzdělávání.

 Sekundárním cílem projektu je motivovat příjemce neformálního vzdělávání k využití nabídky těchto

 organizací a k posilování jejich kompetencí ve stejných tématech. Nástroje pro získávání těchto

 kompetencí budou především projektové dny v klubovně, mimo klubovnu a pravidelná klubová činnost.

 Realizátor projektu: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.

 Zahájení: 1. 9. 2019

 Ukončení: 31. 8. 2022

logolink šablony